zbiorowe2.jpg
Ochotnicza Straż Pożarna w Zedermanie
plakat 1.jpg
plakat 2.jpg

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Ważne informacje:

Spis przeprowadza Główny Urząd Statystyczny. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem są objęci mieszkańcy Polski – Na terenie Gminy Olkusz spis będzie przeprowadzało 21 rachmistrzów spisowych. Spisem są objęci:

  • mieszkańcy Polski, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy (osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami).

  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić we własnym zakresie w domu, to na czas trwania spisu urząd gminy przygotował specjalne miejsce, gdzie można wykonać samospis. Osoby, chętne do samospisu mogą to zrobić w godzinach pracy urzędu w budynku, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 114 (parter budynku).

 

Gdy nie możesz wykonać samospisu internetowego, zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Od 4maja ruszają rachmistrze spisowi, którzy będą prowadzić prace spisowe do 30 września 2021 r. Z uwagi na pandemię rachmistrz będzie się kontaktować telefonicznie. Przy zmniejszeniu obostrzeń związanych z COVID-19 istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z rachmistrzem. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

  Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Osoby fizyczne przekazujące dane w ramach spisu powszechnego są obowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

  Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

 

Jeśli nie jesteś pewien czy osoba podająca się za rachmistrza nim jest

– możesz to zweryfikować pod nr tel. 22 279 99 99.

W trakcie spisu zostaniemy zapytani o dane z zakresu:

- charakterystyka demograficzna,

- aktywność ekonomiczna,

- poziom wykształcenia,

- niepełnosprawność,

- migracje wewnętrzne i zagraniczne,

- charakterystyka etniczno-kulturowa,

- gospodarstwa domowe i rodziny,

- stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Więcej informacji o pytaniach znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.

 

​Gminne Biuro Spisowe w Olkuszu pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:

32/ 626 01 14,     32/ 626 02 15,   32/ 626 01 81 w godzinach pracy urzędu.

Polecamy:

Mieczysław Mosurek - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie
serdecznie dziękuje w imieniu Zarządu OSP Zederman:
Marszałkowi Województwa Małopolskiego - Witoldowi Kozłowskiemu,
Wicemarszałkowi - Łukaszowi Smółce,
Wojewodzie Małopolskiemu - Łukaszowi Kmicie
oraz Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego - Andrzejowi Wójcikowi

2.jpg

za otrzymany w dniu 3 marca 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie sprzęt: opryskiwacz spalinowy marki STHIL, środek wirusobójczy, półmaski ochronne, rękawiczki jednorazowe, kombinezony chemoodporne.

3.jpg
  • youtube
  • Myspace Classic

 Ochotnicza Straż Pożarna w Zedermanie zarejestrowana jest jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000008717. Mamy nadzieję, że zainteresuje cię nasza działalność i dołączysz do naszej organizacji.

 Jesteśmy otwarci na wszystkich, więc jeżeli jesteś zainteresowany służbą w straży pożarnej, skontaktuj się z nami.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie skupia w swych szeregach kilkudziesięciu strażaków-ochotników. Głównym zadaniem statutowym OSP Zederman jest uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej. W ratowaniu ludzi, zwierząt i mienia służy nam samochód Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - Ford Transit SLRT oraz najnowszy nabytek SAMOCHÓD GBA 3,5/16 KAMAZ 4×4. Sołectwo Zederman leży na terenie gminy Olkusz, w województwie małopolskim przy DK 94 Kraków-Olkusz.

Historia powstania OSP Zederman sięga roku 1952, natomiast remiza powstała w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Terenem działania naszej jednostki jest obszar powiatu olkuskiego.

My - strażacy z OSP Zederman w każdej akcji dajemy z siebie 100% Twojej strony wystarczy tylko 1%...

 

Przekaż nam 1% Twojego podatku, a zebrane środki pozwolą nam wyposażyć naszą jednostkę w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów i prowadzenia działań ratowniczych oraz odzież i wyposażenie chroniące nas podczas akcji.

 

Dane do przekazania 1%: Numer KRS: 0000116212
Informacje uzupełniające: dla OSP Zederman gmina Olkusz, powiat olkuski